Nasz zespół

Fundacja Antares

Antares Foundation – Poland

Fundacja Antares jest młodą organizacją założoną przez studentów astronomii. Nasze działania skupiają się na edukacji, szczególnie w dziedzinie astronomii i astrofizyki. Głównym celem organizacji jest popularyzacja nauk ścisłych. Chcielibyśmy im pokazać, że nauki ścisłe składają się nie tylko z nudnych i niezrozumiałych równań. Wśród członków fundacji znajdują się zawodowi nauczyciele, studenci po odbyciu kursów pedagogicznych, pasjonaci fotografii i astrofotografii oraz osoby, które odbyły szkolenia z zakresu edukacji pozaformalnej. Fundacja Antares organizuje pokazy nieba dla dzieci i dorosłych. Współpracujemy z lokalnymi szkołami oraz Uniwersytetami Trzeciego Wieku w zakresie edukacji dorosłych. Fundacja prowadzi projekty w ramach programu Erasmus+ zarówno jako partetner jak i jako organizacja koordynująca.

Learnmera Oy

Learnmera – Finland

Learnmera Oy jest prywatną szkołą językową oraz firmą zajmującą się tłumaczeniami zlokalizowaną w Helsinkach. Oferuje biznesowe kursy językowe, tłumaczenia i korekty językowe. Kursy są dostępne we wszystkich głównych językach nordyckich i europejskich: angielskim, finskim, swedzkim, francuski, niemieckim i rosyjskim, zarówno dla początkujących. Learnmera Oy posiada także doświadczenie w projektowaniu materiałów internetowych do nauki języków tj. stron internetowych, aplikacji mobilnych, kursów on-line dla dorosłych. Darmowe materiały edukacyjne opublikowane on-line zostały pobrane setki tysięcy razy. Learnmera Oy działa w ramach programów europejskich od 2008 roku. Ponadto, Learnmera oferuje usługi IT szczególnie w kontekście współpracy z klientami i instytuacjami w zakresie poprawy ich wizerunku i kontaktów poprzez media społecznościowe. Listę projektów organizacji można znaleźć na stronie internetowej: https://learnmera.com/ oraz na stronie materiałów dla nauczycieli The Language Menu 

AESS

Associação Economia Solidária e Sustentável – Portugal

AESS jest organizacją pozarządową założoną w czerwcu 2013 roku, której misją są szkolenia i podnoszenie świadomości w dziedzinie edukacji finansowej przede wszystkim u dzieci, młodych ludzi, dorosłych, rodzin, osób zagrożonych wykluczeniem oraz ze specjalnymi potrzebami, w tym niepełnosprawnych.
Organizacja wspiera zadłużone rodziny na polu konsultacji finansowych oraz psychologicznych, a także ofiary przemocy domowej, imigrantów i inne osoby wymagające tego rodzaju pomocy.
AESS promuje szkolenia i wsparcie młodych ludzi i dorosłych, męzczyzn i kobiety w takich obszarach jak przedsiębiorczość, tworzenie nowych miejsc pracy, aktywne poszukiwanie pracy, rozwój osobisty i kompetencje społeczne, zapewnianie równości szans i równości płci.
AESS prowadzi także działania z dziedziny kultury, jeśli mają zastosowanie.

ek-logo

EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A. – AXIA Greece

“EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A.” jest prywatną organizacją edukacyjną licencjonowaną przez greckie Ministerstwo Edukacji. Założona w 1960 roku w Piraeus w Grecji organizacja przez pięć dekad ma status szkoły średniej dla osób dorosłych. Dzisiaj organizacja pod nazwą AXIA zajmuje się edukacją dorosłych oraz kształcenia zawodowego (IVET i CVET) łącząc w sobie następujące instytucje: Instytut Kształcenia Zawodowego, Centrum Uczenia się przez całe życie i Centrum Wspierania Szkoleń. Głównym celem organizacji jest rozwój zawodowy i osobisty pracowników, bezrobotnych oraz grup wykluczonych w kontekście podnoszenia kwalifikacji i specjalizacji poprzez szeroki program szkoleń. W naszej ekspertyzie leży projektowanie i prowadzenie innowacyjnych programów szkoleniowych związanych z zapotrzebowaniem rynku pracy takich jak nowe technologie, bezpieczeństwo, higiena i bezpieczeństwo produktów spożywczych, marketing, pedagogika, UAV (obsługa dronów) , kierunki artystyczne, psychologia, itp. Mamy także szerokie doświadczenie w opracowywaniu metodologii pracy z osobami dorosłymi oraz tworzeniu narzędzi edukacyjnych opartych na edukacji pozaformalnej. Prowadziliśmy projekty unijne na polu edukacji dorosłych w takich tematach jak przedsiębiorczość, terapia sztuką jako metoda wzmacniania kompetencji miękkich, samodzielne uczenie się, międzykulturowe, metody edukacyjne skierowane do studentów, zachowanie tradycyjnych zawodów w Europie itd.

Effendi Villa

Social Impact Hub „Effendi Villa” – Georgia

NGO “Effendi Villa” jest niezależną religijnie, pozarządową organizacją non-profit, założoną w 2017 roku w mieście Kobuleti nad Morzem Czarnym, która stawia sobie za cel wzmacnianie dialogu kulturowego poprzez projekty edukacyjne, kulturalne i artystyczne.

Organizacja zaczęła funkcjonować w 2014 jako oddolna inicjatywa młodych ludzi chcących stworzyć instytucje społeczną, platformę do komunikacji, wymiany i współtworzenia, w miejscu dziedzictwa kulturowego Effendi Villa. Od tego czasu Effendi Villa otrzymała nowe życie jako miejsce spotkań projektu rewitalizacji obszarów wiejskich pod tytułem Social Impact Hub “Effendi Villa”. Wspólnota stworzona wokół historycznej posiadłości wybrała wykorzystanie zaniedbanej budowli jako centrum projektu rewitalizacji. Jest to miejsce spotkań głównych aktorów, decydentów i mieszkańców. Budynek zapewnia nową funkcjonalność, z której korzyści czerpią lokalne wspólnoty, zapewniając miejsce do rozwoju strategii współpracy pomiędzy różnymi aktorami. Effendi Villa prowadzi projekty na lokalnym, regionalnym, narodowym I międzynarodowym poziomie we współpracy z innymi pozarządowymi i społecznymi organizacjami, instytucjami edukacyjnymi i władzami publicznymi. Naszą misją jest inspirować ludzi do uznania roli zasobów historycznych i naturalnych, to zachowania ich dla przyszłych pokoleń i do włączenia ich w życie codzienne poprzez rewitalizację, uczenie się przez całe życie i zachowanie poczucia wspólnoty.

elmadina

ElMadina for Performing and Digital Arts – Egypt

Założona w 2000 roku – w Egipcie. Od tego czasu ElMadina Arts wspiera rozpowszechnianie innowacyjnych eksperymentów w dziedzinie sztuki i kultury, włączając w to wsparcie dla transformacji cyfrowej we wspomnianych dziedzinach.
ElMadina Arts tworzy wysokiej jakości projekty i programy, szkolenia i modele biznesowe takie jak badania, zasoby i narzędzia.
ElMadina dąży do wspierania kobiet, młodzieży, artystów, profesjonalnych aktorów w ich rozwoju w sektorze artystycznym i kulturowym, w szczególności tych, którzy łączą przestrzeń społeczna i publiczną.
ElMadina pracuje w duchu współpracy i komunikacji, posiada kontakty w Afryce, w Basenie Morza Śródziemnego i Ameryce. ElMadina jest zainteresowana angażowaniem wspólnot lokalnych w szczególności w terenów zmarginalizowanych w uczestnictwo w energicznym systemie pluralizmu, różnorodności i wolności ekspresji.