Strona główna

Projekt „Kreatywnie wykorzystaj ten czas!” jest typowym projektem wymiany dobrych praktyk, kulturalną inicjatywą z wymiarem edukacyjnym. Organizacje partnerskie opracowały innowacyjne metody pracy z osobami dorosłymi, którą będzie udostępniać pozostałym instytucjom w partnerstwie. Celem projektu jest rozwój kompetencji edukatorów organizacji partnerskich w metodologiach pracy z osobami dorosłymi oraz opracowanie dedykowanych materiałów edukacyjnych dla młodych rodziców. Dzięki temu podmioty uczestniczące w projekcie zyskają szerszą, atrakcyjną ofertę edukacyjną, która będzie lepiej odpowiadać na potrzeby i zainteresowania grupy docelowej. Bardziej atrakcyjne warsztaty i kompetentna kadra przyczyni się do większej motywacji osób dorosłych do dalszego rozwoju.

Home page pic 2
Home page pic 1

Organizacje partnerskie będą gospodarzem Krótkiego Programu Szkoleniowego dla Pracowników, w trakcie którego przekaże wiedzę o wybranej metodzie pracy z osobami dorosłymi.

Fundacja Antares

przedstawi sposoby kreatywnej obróbki zdjęć astronomicznych, a także przekaże informacje o astrofotografii, łącząc sztukę z naukami ścisłymi

EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A.

opracowała innowacyjne szkolenie z zakresu metod artystycznych, które ma na celu wzmocnienie kreatywności i ekspresji artystycznej oraz budowanie kanałów komunikacji w grupie.

NGO “Effendi Villa”

wykorzystuje metody rozwijające umiejętności społeczne w kontekście odkrywania własnych korzeni i dziedzictwa kulturowego

ElMadina

przygotuje warsztat polegający na profesjonalnym użyciu sztuk audiowizualnych do napisania scenariusza i opowiedzenia własnej historii

Learnmera Oy

będzie odpowiedzialna za promocję projektu i media społecznościowe

Associação Economia Solidária e Sustentável

zadba o minitoring i ewaluację projektu

Każda organizacja specjalizuje się w innej tematyce, co pozwoli na wymianę doświadczeń w szerokim zakresie. Wśród parterów znajdują się NGO oraz centra edukacyjne, których organizacja pracy jest nieco inna. To także będzie przedmiotem wymiany dobrych praktyk.

Po każdym Krótkim Programie Szkoleniowym dla Pracowników pozostałe organizacje przeniosą dane metody pracy z osobami dorosłymi na grunt lokalny poprzez kontakt z grupą docelową – młodymi rodzica – za pomocą mediów społecznościowych. Powstaną również materiały edukacyjne, które zostaną przetłumaczone na języki narodowe organizacji partnerskich. Zbiór wszystkich materiałów edukacyjnych będzie dostępny nieodpłatnie na zasadzie Otwartego Zasobu Edukacyjnego. Pozwoli to na szerzenie dobrych praktyk i rezultatów pracy partnerstwa na poziomie krajowym i ponadnarodowym. Liczymy, że długofalowo projekt przyczyni się do poprawy kompetencji edukatorów pracujących z osobami dorosłymi i nowych, kreatywnych rozwiązań dotyczących oferty edukacyjnej skierowanej do dorosłych uczących się.