Aktualności

Drugie szkolenie w Aleksandrii, Egipt 11-13.12.2021

Tematem szkolenia w Aleksandrii były „Przemiany cyfrowe w sztukach wyzwolonych”. Świat zmienia się coraz bardziej, a przemiany cyfrowe dotykają wszystkich jego aspektów. Jednak jest to trudne w przypadku sztuk wyzwolonych, gdzie jest ścisła zależność pomiędzy wykonawcą i publicznością. Dlatego właśnie międzynarodowa organizacja artystyczna wyszła na przeciw potrzebom zmiany. Program Tkiyeh jest skierowany do artystów w dobie przemian cyfrowych, kładąc nacisk na storytelling – komedię – taniec – teatr. Szkolenie skupiało się na rozwijaniu umiejętności technicznych i kreatywnych pomysłów artystycznych.

Pierwsze szkolenie, Kraków 24-26.10.2021

Pierwszy Krótki Program Szkoleniowy dla Pracowników odbył się w Krakowie. Tematem szkolenia była astronomia i fotografia. Uczyliśmy, jak powiązać ze sobą te dwie dziedziny: sztukę i naukę. Astronomia jest dziedziną nauk ścisłych, która wykorzystuje światło pochodzące od gwiazd i innych obiektów astronomicznych. Większość tego promieniowania jest niewidoczna dla ludzkich oczu, dlatego zdjęcia astronomiczne są kolorowane, by pokazać pełne piękno otaczającego nas Wszechświata. Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się o tym, jak ludzie odbierają kolory, a jak są one rejestrowane przez sprzęt astronomiczny. Głównym produktem szkolenia było przygotowanie własnego dzieła sztuki – astrofotografii.