Aktualności

Czwarte szkolenie w Atenach, Grecja 26-28.09.2022

Tematem ostatniego szkolenia było „Uwolnienie sił kreatywnej ekspresji artystycznej poprzez taniec”. Zawierało ono elementy eurytmii-choreografii, czyli holistycznego podejścia szkoleniowego poprzez angażowanie ciała, intelektu i emocji w celu uzyskania fizycznej świadomości i doświadczenia relacji pomiędzy muzyką i tańcem. Inna część szkolenia użyła 'dance-fusion” poprzez wyprodukowanie hybrydowej choreografii poprzez eksperymentowanie z różnymi stylami tańca w celu zwiększenia słownictwa kinetycznego. Lokalna kultura została zaprezentowana poprzez warsztat o greckich ludowych historiach w choreografii, gdzie spotkaliśmy się z grecką historią i symbolizmem.

Trzecie szkolenie w Kobileti, Gruzja 17-21.07.2022

Dziedzictwo kulturowe i jego zachowanie było tematem trzeciego szkolenia prowadzonego przez organizację Effendi Villa. Podczas szkolenia zaprezentowano studium przypadku promocji dziedzictwa kulturowego. Nasi uczestnicy nabyli wiedze o fotografowaniu architektury i mieli okazję użyć jej podczas fotografowania historycznych budynków w Kobuleti i okolicy. Warsztaty praktyczne zawierały też szkolenie z konserwacji starych przedmiotów drewnianych.

Drugie szkolenie w Aleksandrii, Egipt 11-13.12.2021

Tematem szkolenia w Aleksandrii były „Przemiany cyfrowe w sztukach wyzwolonych”. Świat zmienia się coraz bardziej, a przemiany cyfrowe dotykają wszystkich jego aspektów. Jednak jest to trudne w przypadku sztuk wyzwolonych, gdzie jest ścisła zależność pomiędzy wykonawcą i publicznością. Dlatego właśnie międzynarodowa organizacja artystyczna wyszła na przeciw potrzebom zmiany. Program Tkiyeh jest skierowany do artystów w dobie przemian cyfrowych, kładąc nacisk na storytelling – komedię – taniec – teatr. Szkolenie skupiało się na rozwijaniu umiejętności technicznych i kreatywnych pomysłów artystycznych.

Pierwsze szkolenie, Kraków 24-26.10.2021

Pierwszy Krótki Program Szkoleniowy dla Pracowników odbył się w Krakowie. Tematem szkolenia była astronomia i fotografia. Uczyliśmy, jak powiązać ze sobą te dwie dziedziny: sztukę i naukę. Astronomia jest dziedziną nauk ścisłych, która wykorzystuje światło pochodzące od gwiazd i innych obiektów astronomicznych. Większość tego promieniowania jest niewidoczna dla ludzkich oczu, dlatego zdjęcia astronomiczne są kolorowane, by pokazać pełne piękno otaczającego nas Wszechświata. Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się o tym, jak ludzie odbierają kolory, a jak są one rejestrowane przez sprzęt astronomiczny. Głównym produktem szkolenia było przygotowanie własnego dzieła sztuki – astrofotografii.