მთავარი

გამოიყენეთ თქვენი დრო შემოქმედებითად!” მხოლოდ საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლაზე დაყრდნობით, ეს არის კულტურული ინიციატივა, საგანმანათლებლო განზომილებით. პარტნიორმა ორგანიზაციებმა შეიმუშავეს ზრდასრულთა სწავლების ინოვაციური მეთოდი, რომელიც გადაეცემა დანარჩენ პარტნიორებს. პროექტი მიზნად ისახავს მასწავლებელთა კომპეტენციის გაფართოებას მოზრდილების სწავლების ახალი მეთოდების მიმართულებით, აგრეთვე ახალგაზრდა მშობლებისთვის საგანმანათლებლო მასალების ინოვაციური ნაკრების მომზადებას. პარტნიორი ორგანიზაციები მიიღებენ უფრო ფართო და მიმზიდველ საგანმანათლებლო გადაწყვეტილებას, რომელიც აკმაყოფილებს სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებსა და ინტერესებს. უფრო საინტერესო სემინარები და მომზადებული პერსონალი ხელს უწყობს მოზარდების განვითარებას.

Home page pic 2
Home page pic 1

მონაწილე ორგანიზაციები უმასპინძლებენ ერთ მოკლევადიანი გაერთიანებული პერსონალის ტრენინგ ღონისძიებას ზრდასრული მოსწავლეებისთვის შემუშავებული მეთოდის შესახებ ცოდნის გადაცემის მიზნით.

ფონდი Antares

ყურადღებას ამახვილებს ასტროფოტოგრაფიაზე, რომელიც აკავშირებს ხელოვნებას მეცნიერებასთან.

EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A.

შეიმუშავა ხელოვნების ტრენინგის ინოვაციური მეთოდები შემოქმედებითი მხატვრული გამოხატვის გასაძლიერებლად და ჯგუფში კომუნიკაციის არხების შესაქმნელად

არასამთავრობო ორგანიზაცია „ეფენდი ვილა“

იყენებს სოციალური უნარების განვითარების მეთოდებს საკუთარი ფესვებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლის კონტექსტში.

ElMadina

ამზადებს სემინარს აუდიო-ვიზუალური ხელოვნების გამოყენების შესახებ პროფესიონალურად დაწერილ სცენარზე დაფუძნებული საკუთარი ამბის მოთხრობისთვის.

Learnmera Oy

პასუხისმგებელია პროექტის პოპულარიზაციასა და სოციალურ მედიაზე

Associação Economia Solidária e Sustentável

ზრუნავს პროექტის მონიტორინგსა და შეფასებაზე.

თითოეული ორგანიზაცია სპეციალიზირებულია სხვადასხვა სფეროში, რაც უზრუნველყოფს კარგი პრაქტიკის ფართო გაცვლას. პარტნიორებს შორის არის არასამთავრობო ორგანიზაციები და საგანმანათლებლო ცენტრები. ორივე ტიპის ინსტიტუტი განსხვავებულია სამუშაოს ორგანიზებასთან დაკავშირებით, რაც კიდევ უფრო გააძლიერებს კარგი პრაქტიკის გაცვლას.

ყოველი მოკლევადიანი ერთობლივი პერსონალის ტრენინგის შემდეგ, ახალი მეთოდები ადაპტირდება პარტნიორების ადგილობრივ გარემოში სამიზნე ჯგუფთან – ახალგაზრდა მშობლებთან კონტაქტის საშუალებით. ჩვენ ვქმნით სემინარის სცენარს, რომელიც თარგმნილი იქნება პარტნიორი ორგანიზაციების ეროვნულენებზე. სასწავლო პაკეტი გამოქვეყნდება ინტერნეტში. ჩვენ უზრუნველვყოფთ მასალების უფასო წვდომას, როგორც ღია საგანმანათლებლო რესურსებს, რაც ხელს შეუწყობს საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლას ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე. ვიმედოვნებთ, რომ პროექტი გააძლიერებს პედაგოგების კომპეტენციას და უზრუნველყოფს გრძელვადიან პერსპექტივაში ახალ ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს ზრდასრულთა განათლებისთვის.