გუნდი

Fundacja Antares

Antares Foundation – Poland

ფონდი ANTARES – ასტრონომი სტუდენტების მიერ შექმნილი ახალგაზრდა ორგანიზაციაა. ფონდი ორიენტირებულია განათლებაზე, განსაკუთრებით ასტრონომიისა და ასტროფიზიკის მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ სხვა საქმიანობისთვისაც გახსნილი ვართ. ორგანიზაციის მთავარი მიზანია მეცნიერების პოპულარიზაცია. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ ახალგაზრდებს, რომ მეცნიერება არ არის მხოლოდ მოსაწყენი და გაუგებარი განტოლებები. ჩვენი მიზანია სამყაროს შესახებ ცნობისმოყვარეობის გამოწვევა პლანეტებზე და ვარსკვლავებზე დაკვირვების, პოპულარული სამეცნიერო ლექციების და ახლად აღმოჩენილი სამყაროების ფერადი ზღაპრების მეშვეობით. ანტარესის ფონდმა მოაწყო რამდენიმე ცის ხედი ახალგაზრდებისა და მოზარდებისთვის. ჩვენმა მონაწილეებმა ჩაატარეს სემინარები ასტრონომიის, პროგრამირების, ბუნებისმეტყველების შესახებ. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ადგილობრივ სკოლებთან, უნივერსიტეტებთან და ზრდასრულთა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. ჩვენმა მონაწილეებმა ჩაატარეს სემინარები ასტრონომიის, პროგრამირების, ბუნებისმეტყველების შესახებ. ჩვენ ვთანამშრომლობთ ადგილობრივ სკოლებთან, უნივერსიტეტებთან და ზრდასრულთა საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან. დაკვირვებისა და ლექციების გარდა, ჩვენი სამუშაო ემყარება სწავლის არაფორმალურ მეთოდებს. ფონდს აქვს ERASMUS+ პროექტებში მუშაობის გამოცდილება, როგორც პარტნიორი და წამყვანი მხარე.

Learnmera Oy

Learnmera – Finland

LearnmeraOy-არის ჰელსინკის კერძო საგანმანათლებლო და მთარგმნელობითი მომსახურების მიმწოდებელი, რომელიც უზრუნველყოფს ბიზნესის ენის გაკვეთილებს, თარგმანებსა და სარედაქციო მომსახურებებს. კურსები შემოთავაზებულია მთავარ სკანდინავიურ და ევროპულ ენებზე, ასევე კურსები დამწყებთათვის: ინგლისური, ფინური, შვედური, ფრანგული, გერმანული და რუსული. LearnmeraOy–ს აქვს მნიშვნელოვანი გამოცდილება საგანმანათლებლო რესურსების, ვებსაიტებისა და აპების შინაარსის შექმნის, ასევე ონლაინ პროფესიული ტრენინგის კურსებში. მათი უფასო ონლაინ ენისა და კულტურის სასწავლო მასალები გადმოწერილია ასობით ათასჯერ. 2008 წლიდან LearnmeraOy აქტიურად არის ჩართული სხვადასხვა ევროპულ პროექტებში. ისინი ასევე უზრუნველყოფენ ინფორმაციულ მომსახურებას სპეციალურად კორპორატიული კლიენტებისა და ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც ცდილობენ გააუმჯობესონ თავიანთი მომხმარებლების ინტერფეისი და სოციალური მედიის არსებობა. Learnmera პროექტების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ და The Language Menu 

AESS

Associação Economia Solidária e Sustentável – Portugal

AESS – არის არასამთავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა 2013 წლის ივნისში, რომლის მისიაა ფინანსური განათლების განათლება და პოპულარიზაცია მთელი მოსახლეობის, განსაკუთრებით ბავშვების, ახალგაზრდების, მოზარდების, ოჯახების, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების ან / და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. AESS -ხელს უწყობს ფინანსურ, ფსიქოლოგიურ და სოციალურ კონსულტაციებს დავალიანებული ოჯახების, ასევე ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა და ემიგრანტთათვის. AESS ასევე ხელს უწყობს ახალგაზრდებისა და მოზარდების ტრენინგს და მხარდაჭერას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მეწარმეობა, სამუშაო ადგილების შექმნა, სამუშაოების აქტიური ძიება, პირადი და სოციალური უნარების განვითარება პირადი განვითარების სხვა სფეროებში, გენდერული სწავლება, თანასწორობა და თანაბარი შესაძლებლობები. AESS ასევე ავითარებს კულტურულ საქმიანობას.

ek-logo

EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A. – AXIA Greece

EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A.-არის კერძო საგანმანათლებლო ორგანიზაცია, რომელიც ლიცენზირებულია საბერძნეთის განათლების სამინისტროს მიერ, დაარსდა 1960 წელს და ახორციელებს ზრდასრული სტუდენტების ოფიციალურ საშუალო განათლებას 50 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. ორგანიზაცია ამჟამად მუშაობს AXIA ბრენდის სახელით, როგორც მოზრდილების უწყვეტი განათლების მიმწოდებელი, აერთიანებს შემდეგ საქმიანობებს: პროფესიული სწავლების ინსტიტუტი, მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის ცენტრი და სწავლის მხარდაჭერის ცენტრი ორგანიზაციის ძირითადი მიზანია, ხელი შეუწყოს დასაქმებული, უმუშევარი და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების პირად და პროფესიულ განვითარებას კვალიფიკაციისა და სპეციალიზაციის თვალსაზრისით, ფართო სპექტრის სასწავლო პროგრამების განხორციელების გზით. ჩვენი გამოცდილება მოიცავს ინოვაციური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში, რომლებიც აკმაყოფილებს თანამედროვე ბაზრის მოთხოვნებს, როგორიცაა ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგია, უსაფრთხოება, ჰიგიენა და სურსათის უვნებლობა, მარკეტინგი, პედაგოგიკა, ხელოვნება, ფსიქოლოგია და ა.შ. ჩვენ ასევე გვაქვს დიდი გამოცდილება ზრდასრულთა სწავლების მეთოდოლოგიის შექმნისა და არაფორმალური საგანმანათლებლო მიდგომების საფუძველზე პედაგოგიური ინსტრუმენტების შემუშავებაში. ზრდასრულთა განათლების სფეროში, ჩვენ შევიმუშავეთ პროექტები ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მეწარმეობა, არტთერაპიის მეთოდები, როგორც პიროვნული უნარების განვითარების, ავტონომიური სწავლის, ევროპული კულტურის გავრცელება, სტუდენტებზე ორიენტირებული სწავლების მეთოდები, ევროპაში ტრადიციული სამუშაოების შენარჩუნება და ა.შ.

Effendi Villa

Social Impact Hub “Effendi Villa” – Georgia

Effendi Villa – არის ქართული არაკომერციული არასამთავრობო არარელიგიური ორგანიზაცია, რომელიც დაარსდა 2017 წელს შავი ზღვის სანაპიროზე, ქალაქ ქობულეთში, სოციალური ინტეგრაციისა და კულტურული მრავალფეროვნების თემების ინტეგრაციის მიზნით, საგანმანათლებლო, კულტურული და მხატვრული პროექტების საშუალებით. ფაქტობრივად, ორგანიზაცია 2014 წელს დაიწყო, როგორც ახალგაზრდობის ადგილობრივი ჯგუფის ინიციატივა, რომლებმაც გადაწყვიტეს საზოგადოებრივი ცენტრის შექმნა – კომუნიკაციის, გაცვლისა და თანადაარსების პლატფორმა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე – Effendi Villa. მას შემდეგ, Effendi Villa–მ ახალი სიცოცხლე დაიწყო, როგორც პროექტის რეაბილიტაციის, შეხვედრის ადგილი, სახელწოდებით Social Impact Hub “Effendi Villa”. ისტორიული სახლის მიმდებარე საზოგადოებამ გადაწყვიტა მიტოვებული შენობის ხელახლა გამოყენება, როგორც სოფლის რესტავრაციის ცენტრი. Effendi Villa მოიაზრება როგორც აუდიტორიის, დაინტერესებული მხარეებისა და მოსახლეობის შეხვედრის ადგილი. პროექტით სარგებლობს ადგილობრივი საზოგადოება, რომელსაც განვითარების, სწავლისა და ახალი პროექტების ახალი შესაძლებლობები აქვს. Effendi Villa ახორციელებს პროექტებს ადგილობრივ, რეგიონალურ, ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სამთავრობო ორგანოებთან თანამშრომლობით. ჩვენი მისიაა საშუალებას მივცეთ ხალხს გააცნობიერონ ისტორიული და ბუნებრივი რესურსების მნიშვნელობა, შეინარჩუნონ ისინი მომავალი თაობებისთვის და ინტეგრირდნენ თანამედროვე ეკონომიკურ ცხოვრებაში.

elmadina

ElMadina for Performing and Digital Arts – Egypt

ElMadina Arts დაარსდა 2000 წელს ეგვიპტეში. ElMadina Arts მხარს უჭერს ინოვაციური გამოცდილების გავრცელებას ხელოვნებასა და კულტურაში, ციფრული გარდაქმნის ჩათვლით, ავითარებს მაღალხარისხიან პროექტებსა და პროგრამებს წარმოების, ტრენინგებისა და ბიზნეს მოდელების და კვლევების სფეროებში. ElMadina ცდილობს გაზარდოს ქალთა, ახალგაზრდობის, მხატვრებისა და პროფესიონალი მსახიობების შესაძლებლობები, რომ განვითარდნენ მხატვრულ და კულტურულ სექტორებში, განსაკუთრებით სოციალური და საზოგადოებრივი სივრცის პრობლემებთან დაკავშირებული. ElMadina მოქმედებს თანამშრომლობის, კომუნიკაციისა და ურთიერთქმედების სულისკვეთებით აფრიკაში, ხმელთაშუა ზღვის რეგიონში და ამერიკაში. ElMadina მოწოდებულია ჩართონ ორგანიზაციები, განსაკუთრებით დაუცველი რეგიონებიდან, შექმნას პლურალიზმის, მრავალფეროვნებისა და გამოხატვის თავისუფლების დინამიური სისტემა.