Uutiset

Neljäs koulutus Ateenassa, Kreikassa 26-28.9.2022

Viimeisen koulutuksen aiheena projektissa oli ”Luovan taiteellisen ilmaisuvoiman vapauttaminen tanssin keinoin”. Koulutukseen sisältyi elementtejä eurytmia-koreografiasta, mikä on holistinen koulutuksen lähestymistapa, jossa huomioidaan keho, mieli ja tunteet osana fyysisen tietoisuuden lisäämistä ja koetaan tanssin sekä musiikin välistä vuorovaikutusta. Toisessa osassa hyödynnettiin tanssifuusiota tuottamalla hybriditanssiteos kokeilemalla erilaisia tanssityylejä tarkoituksena myös kineettisen sanaston harjoitteleminen. Paikallista kulttuuria esiteltiin ”Kreikkalaiset kansantarinat koreografioissa” -nimisen työpajan aikana, jossa opittiin historiasta, säilyttämisestä ja symbolismista.

Kolmas koulutus Kobuletissa, Georgiassa 17-21.7.2022

Kulttuuriperintökohteet ja niiden suojeleminen olivat aiheena kolmannessa Effendi Villa -järjestön johtamassa koulutuksessa. Koulutuksen aikana esiteltiin tapaustutkimuksia kulttuuriperinnön edistämisestä. Osallistujamme oppivat arkkitehtuurivalokuvauksesta ja heillä oli mahdollisuus hyödyntää oppimaansa valokuvaamalla historiallisia rakennuksia Kobuletissa ja sen naapurustossa. ”Käsissä” -tunteihin sisältyi myös vanhojen puuesineiden konservointityöpaja.

Toinen koulutus Alexandriassa, Egyptissä 11.-13.12.2021

Koulutuksen aiheena oli ’Esittävien taiteiden digitaalinen transformaatio.’ Digitaalinen transformaatio on tärkeässä roolissa jokaisella alalla työelämässä kansainvälisesti. Esiintyjien kohdalla tämä on vaikeaa, koska he ovat riippuvaisia yleisöstä ja live-esiintymisistä. Siksi kansainvälinen taideresidenssi aloittaa Tkiyeh-ohjelman tavoitteenaan kehittää digitaalisen transformaation ratkaisuja esiintyjille. Ajattelemme tarinankerrontaa moninaisesti komedian, tanssin ja fyysisen teatterin kautta. Residenssi keskittyy ideoiden ja teknisten taitojen kehittämiseen.

Ensimmäinen koulutus Krakovassa 24.-26.10.2021

Ensimmäinen lyhyt henkilöstökoulutustapahtuma järjestettiin Krakovassa, Puolassa. Koulutuksen aiheena oli tähtitiede ja valokuvaus. Opimme yhdistämään tieteen ja taiteen. Tähtitiede on luonnontieteen ala, joka käyttää tähtiä ja muita tähtitieteellisiä kohteita. Suurin osa säteilystä on ihmissilmälle näkymätöntä. Joten tähtitieteelliset kuvat tulee värittää maailmankaikkeuden täyden kauneuden paljastamiseksi. Koulutuksen aikana opimme, kuinka ihmiset havaitsevat värit ja miten tähtitieteelliset laitteet rekisteröivät ne. Päätulos oli oman taideteoksen – astrokuvan – laatiminen.