Tiimimme

Fundacja Antares

Antares Foundation – Poland

Antares-säätiö on nuori tähtitieteen opiskelijoiden perustama järjestö. Säätiö keskittyy erityisesti tähtitieteen ja astrofysiikan koulutukseen, mutta olemme avoimia muulle toiminnalle. Organisaation toiminnan päätavoitteena on tieteen popularisointi. Haluamme osoittaa nuorille, että tiede ei ole vain tylsää eikä yhtälöitä. Tavoitteenamme on herättää uteliaisuutta maailmankaikkeutta kohtaan planeettojen ja tähtien katselulla, suosittujen tieteellisten luentojen ja värikkäiden tarinoiden avulla äskettäin löydetyistä maailmoista. Antares-säätiö järjesti taivaanhavainnointia nuorille ja aikuisille. Jäsenemme tekivät työpajoja, jotka liittyvät tähtitieteeseen, ohjelmointiin, luonnontieteisiin. Teemme yhteistyötä paikallisten koulujen, yliopistojen ja kolmannen iän yliopistojen (aikuiskoulutus) kanssa. Havaintojen ja luentojen lisäksi työmme perustuu epävirallisiin koulutusmenetelmiin. Säätiöllä on kokemusta Erasmus+ -hankkeista kumppanina ja myös johtavana osapuolena.

Learnmera Oy

Learnmera – Finland

Learnmera Oy on yksityinen aikuiskoulutus- ja käännösyritys, joka tarjoaa liiketoiminnan kielikursseja sekä käännös- ja kielentarkastuspalveluita pääasiassa yrityksille Helsingin seudulla. Kursseja tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi ja venäjäksi. Learnmera Oy:lla on laaja kokemus koulutusresurssien ja verkkosivujen luomisesta, sovellusten sisällön luomisesta sekä ammatillisten verkkokurssien kehittämisestä. Learnmeran ilmaisille kielten oppimisen ja kulttuurimateriaalia sisältävillä verkkosivuilla on ollut kymmeniä tuhansia latauksia. Learnmera on ollut aktiivinen eurooppalaisissa projekteissa vuodesta 2008 lähtien. Learnmera tarjoaa myös IT-palveluita etenkin yrityksille ja instituutioille, jotka haluavat parantaa asiakasrajapintaa sekä läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Luettelo Learnmeran aiemmista projekteista löytyy verkkosivuilta  sekä The Language Menu -sivustolta opettajille 

AESS

Associação Economia Solidária e Sustentável – Portugal

AESS on valtiosta riippumaton voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin kesäkuussa 2013 ja jonka tehtävänä on kouluttaa ja lisätä tietoisuutta talouskasvatuksesta kaikille väestöille, erityisesti lapsille, nuorille, aikuisille, perheille, syrjäytymisvaarassa olevalle väestölle ja/tai väestölle, jolla on erityisopetustarpeita ja/tai vammaisille.
AESS edistää tukea velkaantuneille perheille taloudellista, psykologista ja sosiaalista neuvontaa varten sekä perheväkivallan uhreja, maahanmuuttajaväestöä ja kaikkia niitä, jotka käyttävät sitä tällaiseen tukeen.
AESS tukee myös nuorten ja aikuisten, miesten ja naisten kouluttamista useilla aloilla, kuten yrittäjyys, omien työpaikkojen luominen, aktiivinen työnhaku, henkilökohtaisten ja sosiaalisten taitojen kehittäminen muun henkilökohtaisen kehityksen, sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhtäläisten mahdollisuuksien alalla.
AESS kehittää myös kulttuuritoimintaa aina kun se on perusteltua

ek-logo

EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A. – AXIA Greece

”EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A.” on Kreikan opetusministeriön lisensoima vuonna 1960 perustettu yksityinen koulutusorganisaatio, joka tarjoaa yli 5 vuosikymmenen ajan muodollisen keskiasteen koulutusta aikuisille opiskelijoille. Nykyään organisaatio toimii brändinimellä AXIA, ammatillisen koulutuksen tarjoajana (IVET ja CVET) ja aikuiskoulutuksen tarjoajana ja integroi seuraavat institutionaaliset toiminnot: ammatillisen koulutuksen instituutti, elinikäisen oppimisen keskus ja koulutuksen tukikeskus. Organisaation päätavoitteena on myötävaikuttaa työllisten, työttömien ja sosiaalisesti haavoittuvien ryhmien henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen pätevyyden ja erikoistumisen kannalta toteuttamalla monenlaisia ​​koulutusohjelmia. Asiantuntemuksemme on suunnitella ja toteuttaa innovatiivisia koulutusohjelmia tunnistetuilla markkinatarpeilla, kuten ICT, turvallisuustutkimus, elintarvikkeiden hygienia ja turvallisuus, markkinointi, pedagogiikat, UAV (drone) -tutkimus, esittävät taiteet, psykologia jne. Meillä on myös samanlaista kokemusta aikuisten oppimisen metodologioiden luomisesta ja epäviralliseen koulutukseen perustuvien pedagogisten välineiden kehittämisestä. Aikuiskoulutuksen alalla olemme kehittäneet EU-hankkeita muun muassa yrittäjyyden, taideterapiamenetelmien avulla keinona edistää pehmeitä taitoja, itsenäistä oppimista, eurooppalaisen kulttuurin jakamista, opiskelijakeskeisiä oppimismenetelmiä, perinteisten työpaikkojen säilyttämistä Euroopassa jne.

Effendi Villa

Social Impact Hub ”Effendi Villa” – Georgia

”Effendi Villa -järjestö on georgialainen voittoa tavoittelematon, ei-uskonnollinen, kansalaisjärjestö, joka perustettiin vuonna 2017 Mustanmeren rannalla sijaitsevaan Kobuletin kaupunkiin edistämään kulttuurisesti monimuotoisten yhteisöjen sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja integraatiota koulutus-, kulttuuri- ja taideprojektien avulla.
Itse asiassa organisaatio aloitti työnsä vuonna 2014 yhteisöpohjaisena aloitteena, jota johti joukko nuoria, jotka olivat halukkaita luomaan yhteisökeskuksen, foorumin viestinnälle, vaihdolle ja yhteiselle luomiselle Effendi Villan kulttuuriperintökohteeseen. Siitä lähtien Effendi Villa on herännyt uuteen elämään kohtaamispaikkana maaseudun uudistamisprojektissa nimeltä Social Impact Hub “Effendi Villa”. Historiallisen talon ympärillä oleva yhteisö on päättänyt käyttää laiminlyötyä rakennusta uudelleen maaseudun uudistamiskeskuksena. Keskus on tarkoitettu kohtaamispaikaksi avaintoimijoiden, sidosryhmien ja asukkaiden tapaamiseksi. Rakennus tarjoaa kestävän uuden toiminnon, josta on nyt hyötyä paikallisille yhteisöille, koska ne toimivat nykyisin elävinä laboratorioina, joissa kehitysstrategiat laaditaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Effendi Villa toteuttaa hankkeita paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla yhteistyössä muiden kansalaisjärjestöjen, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa.
Tavoitteenamme on antaa ihmisille mahdollisuus tunnistaa historiallisten ja luonnonvarojen merkitys, säilyttää niitä tuleville sukupolville ja integroida niitä jokapäiväiseen elämään uudistamalla, elinikäisen oppimisen ja yhteisökeskustelujen avulla.”

elmadina

ElMadina for Performing and Digital Arts – Egypt

Perustettu vuonna 2000 – Egypti. ElMadina Arts on tuolloin tukenut innovatiivisten kokemusten levittämistä taide- ja kulttuurialoilla, mukaan lukien digitaalisen muutoksen tuki mainituilla aloilla.
ElMadina Arts suunnittelee korkealaatuisia projekteja ja ohjelmia tuotannossa, koulutuksessa ja liiketoimintamalleissa sekä tutkimuksen, resurssien ja työkalujen suhteen.
ElMadina pyrkii antamaan naisille, nuorille, taiteilijoille ja ammattitoimijoille mahdollisuuden kehittyä taiteellisella ja kulttuurialalla, erityisesti sosiaaliseen ja julkiseen tilaan liittyvillä aloilla.
ElMadina toimii yhteistyön, viestinnän ja verkostoitumisen hengessä ja ulottuu Afrikkaan, Välimeren alueelle ja Amerikkaan.
ElMadina on kiinnostunut saamaan yhteisöt, erityisesti heikommassa asemassa olevat alueet, osallistumaan elävään moniarvoisuuden, monimuotoisuuden ja sananvapauden järjestelmään.