Kotisivu

Use your time creatively!’ -projekti perustuu puhtaasti hyvien käytäntöjen vaihtoon eli kulttuuriseen aloitteeseen, jolla on koulutusulottuvuus. Osallistuvat organisaatiot kehittivät innovatiivisen oppimismenetelmän aikuisopiskelijoille, joka siirretään muille kumppaneille. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa kouluttajien osaamista uusien aikuisopiskelijoille suunnattujen menetelmien alalla sekä innovatiivisten koulutusmateriaalien valmistelemisessa ryhmälle nuoria vanhempia. Osallistuvat organisaatiot saavat laajemman, houkuttelevamman koulutustarjonnan, joka soveltuu paremmin kohderyhmän tarpeisiin ja etuihin. Houkuttelevammat työpajat ja koulutettu henkilökunta tukevat aikuisia oppijoita motivoimalla heitä kehittymään.

Home page pic 2
Home page pic 1

Osallistuvat organisaatiot järjestävät yhden lyhytaikaisen henkilöstön koulutustapahtuman, jotta voidaan siirtää tietoa aikuisoppijoille kehitetystä menetelmästä.

Antares-säätiö

keskittyy astrofotografiaan, joka yhdistää taiteen ja tieteen.

EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A.

on kehittänyt innovatiivisia taiteen koulutusmenetelmiä luovan taiteellisen ilmaisun vahvistamiseksi ja kommunikaatiokanavien rakentamiseksi ryhmän sisällä

Kansalaisjärjestö "Effendi Villa"

harjoittaa menetelmiä, joilla kehitetään sosiaalisia taitoja omien juurien ja kulttuuriperinnön tutkimisen yhteydessä.

ElMadina

valmistelee työpajan audiovisuaalisen taiteen soveltamisesta kertomaan oman tarinan ammattimaisesti kirjoitetun käsikirjoituksen perusteella.

Learnmera Oy

vastaa projektin edistämisestä ja sosiaalisesta mediasta

Associação Economia Solidária e Sustentável

huolehtii projektin seurannasta ja arvioinnista.

Jokainen organisaatio on erikoistunut eri aloihin, mikä varmistaa laajan hyvien käytäntöjen vaihdon. Kumppaneiden joukossa on kansalaisjärjestöjä ja koulutuskeskuksia. Molemman tyyppiset organisaatiot eroavat työn organisoinnin suhteen, mikä parantaa edelleen hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Uudet menetelmät siirretään kumppanien paikalliseen ympäristöön jokaisen lyhytaikaisen henkilöstön koulutustapahtuman jälkeen ottamalla yhteyttä kohderyhmään – nuoriin vanhempiin. Luomme työpajaskenaarion, joka käännetään osallistuvien organisaatioiden kansallisille kielille. Oppimateriaalisarja julkaistaan Internetissä. Tarjoamme ilmaisen pääsyn materiaaleihin avoimena koulutusresurssina, joka laajentaa hyvien käytäntöjen vaihtoa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Toivomme, että projekti vahvistaa kouluttajien osaamista ja tuo uusia, innovatiivisia ratkaisuja aikuisopiskelijoille pitkällä aikavälillä.