Αρχική

Το έργο Use your time creatively βασίζεται αποκλειστικά στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και αποτελεί μια πολιτιστική πρωτοβουλία με εκπαιδευτική διάσταση. Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα ανταλλάξουν τεχνογνωσία σε καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενήλικες εκπαιδευόμενους και ειδικότερα για νέους γονείς. Μέσα από την αλληλεπίδραση τα εταιρικά ιδρύματα θα αποκτήσουν ευρύτερη γνώση ώστε να προσφέρουν ελκυστικότερα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα καλύπτουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας στόχου. Ως αποτέλεσμα θα δημιουργηθούν εξειδικευμένα εργαστηριακά προγράμματα και κατάλληλα καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό που θα υποστηρίξουν και θα παρακινήσουν τους ενήλικες εκπαιδευόμενους στην περαιτέρω εξέλιξή τους. “

Home page pic 2
Home page pic 1

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα διοργανώσουν διεθνείς συναντήσεις για τη μεταφορά γνώσεων πάνω στις μεθόδους που αναπτύχθηκαν για ενήλικες μαθητές.

Antares Foundation

επικεντρώνεται στην αστροφωτογραφία που συνδέει την τέχνη με την επιστήμη

EKPAIDEFTIRIA KALOSKAMI S.A.

έχει αναπτύξει καινοτόμες μεθόδους κατάρτισης στην Τέχνη για την ενίσχυση της δημιουργικής καλλιτεχνικής έκφρασης και την οικοδόμηση διαύλων επικοινωνίας μέσα σε μια ομάδα

NGO “Effendi Villa”

εφαρμόζει τις μεθόδους ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διερεύνησης των δικών της ριζών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ElMadina

ετοιμάζει ένα εργαστήριο για την εφαρμογή οπτικοακουστικών τεχνών για να αφηγηθεί μια δική του ιστορία βασισμένη σε ένα επαγγελματικά γραμμένο σενάριο.

Learnmera Oy

έχει αναλάβει την προώθηση του έργου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Associação Economia Solidária e Sustentável

φροντίζει για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του έργου

Κάθε οργανισμός ειδικεύεται σε διαφορετικό τομέα ο οποίος εξασφαλίζει μια ευρεία ανταλλαγή καλών πρακτικών. Μεταξύ των εταίρων υπάρχουν ΜΚΟ και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και τα δύο είδη ιδρυμάτων έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις γεγονός που θα ενισχύσει περαιτέρω την ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

Οι νέες μέθοδοι θα μεταφερθούν στο τοπικό περιβάλλον των εταίρων μετά από κάθε βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κατάρτισης του προσωπικού επικοινωνώντας με την ομάδα-στόχο – νέους γονείς. Δημιουργούμε ένα σενάριο εργαστηρίου που θα μεταφραστεί στις εθνικές γλώσσες των συμμετεχόντων οργανισμών. Η σειρά του εκπαιδευτικού υλικού δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο. Προσφέρουμε δωρεάν πρόσβαση σε υλικό ως ανοικτό εκπαιδευτικό πόρο που διευρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ελπίζουμε ότι το έργο θα ενισχύσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και θα φέρει νέες, καινοτόμες λύσεις για ενήλικες μαθητές μακροπρόθεσμα.